Welkom

Praktijk 076 is een vrijgevestigde praktijk voor orthopedagogische, psychologische en psychotherapeutische behandeling. Door deskundigheid op het gebied van zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen kunnen cliënten met psychische problemen in de verschillende levensfasen en van verschillende leeftijd voor behandeling terecht. De kleinschaligheid van de praktijk zorgt voor een efficiënte en persoonlijke werkwijze, in een veilige en betrokken sfeer. Na de intake en onderzoek kan de behandeling snel beginnen. Bij kinderen wordt altijd samengewerkt met de ouders en indien gewenst met andere betrokken instanties.

Praktijk 076 is ontstaan uit meerdere vrijgevestigde praktijken. Door de krachten te bundelen kunnen wij hooggekwalificeerde zorg bieden aan kinderen en hun ouders en aan volwassenen.