Kwaliteitsstatuut

Het is voor zorgaanbieders in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit kwaliteitsstatuut is openbaar en geeft informatie over de praktijk en de zorgverlener, zodat u weet hoe wij vorm en inhoud geven aan de kwaliteit van ons werk en met welke andere zorgverleners wij samenwerkingsrelaties onderhouden.

Klik hier voor algemene informatie over het kwaliteitsstatuut.

kwaliteitsstatuut Vrijgevestigde GGZ M.V. Westbroek
kwaliteitsstatuut Vrijgevestigde GGZ C.P.M. van Dijk