Behandelvormen

In de praktijk worden psychologische en psychotherapeutische behandelingen gegeven, die afhankelijk van de hulpvraag gericht kunnen zijn op het verminderen van klachten, maar ook op herstel van een algeheel gevoel van welbevinden en verbetering van persoonlijk functioneren. Afhankelijk van de leeftijd van de cliënt en de doelen van de behandeling kan voor verschillende behandelvormen gekozen worden. De behandeling kan zowel individueel als systemisch.

De volgende methodieken behoren bij ons tot de mogelijkheden:

  • Cognitieve gedragstherapie.
  • EMDR.
  • Speltherapie.
  • Schematherapie.
  • Ouderbegeleiding.
  • Gezinstherapie/Systeemtherapie.
  • Individuele Inzichtgevende psychotherapie.

Soms wordt een combinatievorm van methodieken gebruikt, zodat zorg op maat geleverd kan worden.
De behandeling kan op verschillende manieren plaatsvinden:

Face to face:
De behandelgesprekken vinden bij voorkeur face to face plaats.

Videobellen:
Soms komt het beter uit om gebruik te maken van videobellen. Alle behandelaren van Praktijk 076 bieden dan ook een optie voor beveiligd videobellen aan. Vraag uw behandelaar naar de mogelijkheden hiervoor.

E-health:
Indien u en uw behandelaar overeengekomen zijn dat ehealth wenselijk is en aanvullend op de behandeling, dan kunt u een account krijgen. Uw behandelaar zal u dan uitnodigen via email waarna u binnen een beveiligd portaal berichten kunt uitwisselen en/of een behandelmodule kunt volgen. In bepaalde omstandigheden kan in overleg een sessie verlopen via beeldbellen.