Onderzoek

Bij Praktijk 076 vindt onderzoek alleen plaats ten behoeve van behandeling. Tijdens het intakegesprek worden de aard en de duur van de klachten geïnventariseerd, en de leefsituatie in kaart gebracht. Daarnaast wordt gekeken wat de wensen en verwachtingen zijn m.b.t. de behandeling. Afhankelijk van de leeftijd van de cliënt en de klachten zullen familieleden of belangrijke anderen bij het gesprek betrokken worden.
Daarna volgen doorgaans enkele onderzoekscontacten, waarin dieper ingegaan wordt op de achtergrond van de klachten. Zo kan bijvoorbeeld de levensloop worden doorgenomen, of vinden er individuele diagnostische contacten plaats.
Soms wordt voor specialistisch onderzoek naar een andere specialist doorverwezen, bijvoorbeeld een (kinder)psychiater of neuropsycholoog.

Vervolgens wordt u geadviseerd omtrent de conclusies van het onderzoek en de behandelmogelijkheden. Vormen van behandeling kunnen zijn:

  • Individuele psychotherapie.
  • Ouderbegeleiding.
  • Systeemtherapie.

Meer informatie hierover vindt u bij behandelvormen.

Indien nodig, bijvoorbeeld bij gebruik van medicatie, is er samenwerking mogelijk met de huisarts of een andere specialist. Ook kan het zijn dat hulp elders geadviseerd wordt. Als u akkoord gaat met de conclusies en het behandelvoorstel gaat de behandeling van start.

Er wordt gebruik gemaakt van begin- tussen- en eindmetingen (ROM = Routine Outcome Monitoring), zodat tussendoor en op het eind van de behandeling vastgesteld kan worden wat het effect van de behandeling is.