Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft is het van groot belang dit tijdig met uw behandelaar te bespreken en te proberen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken  van de LVVP of de klachtencommissie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) geraadpleegd worden.