Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft is het van groot belang dit tijdig met uw behandelaar te bespreken en te proberen tot een oplossing te komen. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de klachtenregeling LVVP van de LVVP geraadpleegd worden.