Kosten

Vergoeding kinderen en jeugdigen:

De kosten voor de psychologische zorgverlening (GGZ) aan jeugd tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente waar de jeugdige of gezagsdrager woont. U heeft daarvoor een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. U kunt ook via het Centrum voor Jeugd- en Gezin een verwijzing of beschikking aanvragen. Ook dan wordt de zorg door uw gemeente vergoed.

Vergoeding volwassenen:

Generalistische Basis-GGZ

Bij psychologische zorg in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) gaat het om kortdurende, probleemgerichte psychologische hulpverlening. Omdat de praktijk maar met slechts enkele zorgverzekeraars contracten heeft afgesloten voor BGGZ, is de vergoeding hiervoor niet vanzelfsprekend. Wanneer de behandelaar geen BGGZ contract heeft met uw zorgverzekeraar ontvangt u aan het einde van de behandeling een rekening van de behandelkosten, die u bij uw zorgverzekeraars kan indienen. Afhankelijk van uw polis (natura of restitutie) krijgt u alles of gedeeltelijk vergoed. Ook dient u er altijd rekening mee te houden dat uw eigen risico in rekening wordt gebracht. Wij raden u aan voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor de meest actuele informatie.

Specialistische GGZ

Bij psychologische zorg in de Specialistische GGZ (SGGZ) gaat het om langer durende behandelingen bij complexe problematiek. De praktijk heeft met bijna alle zorgverzekeraars contracten voor SGGZ. In bepaalde gevallen is er wel sprake van een omzetplafond. Dit houdt in dat we maar een beperkt aantal patiënten van deze verzekeraar mogen behandelen. De kosten van uw behandeling worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. U dient er wel rekening mee te houden dat uw eigen risico eerst in rekening wordt gebracht. Ook voor SGGZ is een verwijzing van uw huisarts nodig. Wij raden u aan voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor de meest actuele informatie.

Particulier

Indien u geen verwijzing krijgt van uw huisarts of indien u de voorkeur geeft aan particuliere zorg (zelf betalen), dan wordt het tarief van het OVP (NZA) gehanteerd namelijk 109,76 euro (vanaf 1 januari 2020). Dit tarief geldt ook voor aandoeningen die niet door uw verzekeraar gedekt worden.

Coaching

Voor coaching wordt een tarief van 110 euro plus 21% BTW per zitting berekend (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd).

Supervisie en Leertherapie

De kosten voor supervisie en leertherapie zijn vanaf 1 januari 2019 107,50 euro per uur (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd).

No-show

Bij afspraken die niet door kunnen gaan, om welke reden dan ook, is het van belang dat deze minstens 24 uur van te voren worden afgezegd. Dat geldt ook bij ziekte. Dit vanwege het feit dat deze niet vergoed worden door zorgverzekeraar of gemeente. Afspraken kunt u telefonisch of per mail bij uw behandelaar afzeggen. Afspraken die niet of minder dan 24 uur van te voren zijn afgezegd worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. U ontvangt dan een factuur van 40 euro. Deze wordt niet door uw zorgverzekeraar of gemeente vergoed.

Betalingsvoorwaarden