Wachtlijst / wachttijd

Helaas kampt de praktijk voortdurend met een lange wachtlijst. Momenteel is onze wachtlijst zó lang geworden dat we tot onze spijt geen ruimte meer hebben voor nieuwe aanmeldingen van volwassenen. Voor kinderen en jongeren is nog wel ruimte op de wachtlijst die momenteel ongeveer 3 maanden is. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u dan in contact brengen met een andere zorgaanbieder waar u binnen 4 weken terecht kan voor een intake en waar de behandeling binnen 10 weken na de intake kan starten. U kunt ook overleggen met uw huisarts of verwijzer over andere mogelijkheden voor hulp in de regio.