Kwaliteit

Praktijk 076 voldoet aan de kwaliteitsstandaarden. Alle behandelaren zijn BIG geregistreerd, zijn aangesloten bij diverse beroepsverenigingen, volgen intervisie en bijscholing, en werken volgens de beroepscode (LVVP en NIP).

In de folder van de LVVP vindt u meer informatie voor wanneer u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde psychotherapeut.

Visitatie

Alle behandelaren en praktijken zijn gevisiteerd door hun beroepsvereniging (LVVP en NIP) en goedgekeurd. Deze visitatie is een garantie voor de kwaliteit van de praktijkvoering.

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1-1-’17 is het voor zorgaanbieders in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Dit kwaliteitsstatuut, is openbaar, en geeft informatie over de praktijk en de zorgverlener, zodat u weet hoe wij vorm en inhoud geven aan de kwaliteit van ons werk en met welke andere zorgverleners wij samenwerkingsrelaties onderhouden.

Klik hier voor algemene informatie over het kwaliteitsstatuut:

Kwaliteitsstatuut Vrijgevestigde GGZ Erik Peeters
Kwaliteitsstatuut Vrijgevestigde GGZ Monessa Westbroek
Kwaliteitsstatuut Vrijgevestigde GGZ Cora van Dijk