Privacy regelement

Uw behandelaar is BIG-geregistreerd en aangesloten bij één of meerdere beroepsverenigingen. Dit betekent dat hij of zij is gehouden aan door de overheid en beroepsverenigingen gestelde regels en plichten. Een van de belangrijkste regels is dat uw behandelaar beroepsgeheim heeft. Dit betekent dat hij of zij geen contact zal opnemen of hebben met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.