Kosten

Vergoeding kinderen en jeugdigen:

De kosten voor de psychologische zorgverlening (GGZ) aan jeugd tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente waar de jeugdige of gezagsdrager woont. U heeft daarvoor een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. U kunt ook via het Centrum voor Jeugd- en Gezin een verwijzing of beschikking aanvragen. Ook dan wordt de zorg door uw gemeente vergoed.

 

Vergoeding volwassenen:

Generalistische Basis-GGZ

Bij psychologische zorg in de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) gaat het om kortdurende, probleemgerichte psychologische hulpverlening. De betalingssystematiek van de BGGZ (behandelaar factureert na afloop van de behandeling) verdwijnt per 01-01-2022 en gaat dan over op het Zorgprestatiemodel, waarbij er maandelijks gefactureerd wordt. Meer informatie kunt u krijgen van uw behandelaar. Afhankelijk van uw polis (natura of restitutie) krijgt u alles of gedeeltelijk vergoed. Ook dient u er altijd rekening mee te houden dat uw eigen risico in rekening wordt gebracht. Wij raden u aan voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor de meest actuele informatie.

Specialistische GGZ

Bij psychologische zorg in de Specialistische GGZ (SGGZ) gaat het om langer durende behandelingen bij complexe problematiek. De betalingssystematiek van de SGGZ verloopt volgens het Zorgprestatiemodel, waarbij er maandelijks gefactureerd wordt. Meer informatie kunt u krijgen van uw behandelaar. Afhankelijk van uw polis (natura of restitutie) krijgt u alles of gedeeltelijk vergoed. Ook dient u er altijd rekening mee te houden dat uw eigen risico in rekening wordt gebracht. Wij raden u aan voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voor de meest actuele informatie. Voor de NZA tarieven klikt u hier.

Particulier

Indien u geen verwijzing krijgt van uw huisarts of indien u de voorkeur geeft aan particuliere zorg (zelf betalen), dan wordt het tarief voor niet-basispakketzorg (NZA) gehanteerd: namelijk 131,82 euro. Dit tarief geldt ook voor aandoeningen die niet door uw verzekeraar gedekt worden.

Coaching

Voor coaching wordt een tarief van 115 euro plus 21% BTW per zitting berekend (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd).

Supervisie en Leertherapie

De kosten voor supervisie en leertherapie zijn vanaf 1 januari 2023 115,00 euro per uur (45 minuten directe tijd, 15 minuten indirecte tijd).

No-show

Bij afspraken die niet door kunnen gaan, om welke reden dan ook, is het van belang dat deze minstens 24 uur van te voren worden afgezegd. Dat geldt ook bij ziekte. Dit vanwege het feit dat deze niet vergoed worden door zorgverzekeraar of gemeente. Afspraken kunt u telefonisch of per mail bij uw behandelaar afzeggen. Afspraken die niet of minder dan 24 uur van te voren zijn afgezegd worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. U ontvangt dan een factuur van 50 euro. Deze wordt niet door uw zorgverzekeraar of gemeente vergoed.

Betalingsvoorwaarden