Crisis

In geval van een crisissituatie buiten kantooruren, of wanneer wij niet bereikbaar zijn, raden we u aan om contact met uw huisarts op te nemen (of anders met de huisartsenpost, alleen buiten kantooruren).
Huisartsenpost Breda: Molengracht 21, 4818 CK Breda, tel: 076-5258500.