Crisis

In geval van een crisissituatie buiten kantooruren of wanneer wij niet bereikbaar zijn raden we u aan om contact met uw huisarts op te nemen of anders met de huisartsenpost (alleen buiten kantooruren). Huisartsenpost Breda: Molengracht 21, 4818 CK Breda, tel: 076-5258500.